MISS NAVI MUMBAI 2024 - FINALIST

Congratulations!

Harshikha Rawat

3DAEF

Kanak Agnihotri

16A60

Tamanna Bharat

AE6C8

Shriya Nandini

⁠59523

Gitashree Deka

9835A

Anushka Bhatti

E1AC3

Himanshi Challani

2A8F5

Sneha Dhakate

7832B

Dream Sidhu

DC29F

Mayuri Mishra

F9D99

Bhavna Ajwani

C3200

Anushka Singh

68342

Kumud Kumar

E57BE

Shraddha Chaudhari

34A23

Sukanya Kandarkar

OF001

Sapna Devda

EE35D